Ana Sayfa

Değerli Meslektaşlarım, Sağlık Çalışanları, Hasta ve Aileleri, Evde Bakım ve Palyatif bakım hizmeti sunan Kurum ve kuruluşlar ile Sevgili öğrenciler,
Dünyada yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfustaki artış gibi değişik nedenlerle Evde bakım ve Palyatif bakıma olan gereksinim giderek artmaktadır.
Yaşlı bireylere hizmet sunmak için her geçen gün özel huzurevi ve evde bakım kuruluşlarının sayısı artarken, kamu destekli evde bakım sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Evde bakım veya hastanın evinde palyatif bakım hizmetinin sunulması multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Ülkemizde bu konuların olgunlaşması ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Evde bakım ve Palyatif bakım hizmeti sunum konusunda  ülkemizdeki özel , akademik ve resmi kurum ve kuruluşlar ile bu uygulamaların en iyi yapıldığı ülkelerden Almanya'daki uygulayıcı taraflar bir araya getirerek sağlık alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda ülkemize uygun evde bakım sistemini şekillendirmek ve bu sistemin yerleşmesinde katkı sağlanılması  amaçlanmaktadır. Bu kongre programında evde bakım-palyatif bakım mevzuatı, Almanya'da evde bakım ve palyatif bakım sistemi örnekleri, ülkemizde sağlık sistemi ve uygulamaları, evde bakım hizmetlerinin finansmanı, hizmet standartları ile evde bakıma gereksinim duyan tüm taraflardan söz edilecektir. Manisa'da uluslararası boyutta gerçekleştirilen bu kongre organizasyonu, ülkemizde evde bakım sistemi oluşturulmasına yönelik resmi adımların atılmasını, globalleşen dünyada kurumlar arası iş birliğini güçlendirebileceği gibi sağlık bakım teknikerleri ile bu sektörde hizmet veren  diğer sağlık elemanlarının motivasyonun yanında iş bulmalarını da kolaylaştıracaktır.
Evde hasta bakım ve palyatif bakım konusuna katkıda bulunabilecek tüm taraflar ile bu konulardan yarar sağlayabilecek tüm bireylerle kongremizde birlikte olmayı dileriz.

Saygılarımla

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Turan GÜNDÜZ